Made in Germany KESSEL Logo
Arama:
 > Geri Akış Önleyici Vanalar

Ürün arama


Söz konusu ürüne ait teknik verileri, teknik özellikler metnini ve CAD çizimlerini bulmak için lütfen bir ürün numarası veya arama sözcüğü girin.

Geri Akış Önleyici Vanalar

Binalardaki drenaj tesisatlarından (çamaşır makineleri, duşlar, tuvaletler, vb.) gelen tüm çıkış boruları kanalizasyona bağlanır ve bağlantılı bir boru sistemi oluşturur. Atık su; yoğun yağış veya kanalizasyon borularındaki tıkanıklıklar gibi bir sebeple kanalizasyondan serbestçe akamazsa, bağlı olduğu çıkış borularına geri itilir ve evin içinde geri akış seviyesinin altında kalan her yere su basmasına neden olabilir.

EN 13564 ile uyumludur.

Sorun: Su birikintisi korumasız drenaj sistemi

Yoğun yağış sırasında su seviyesi, su birikintisi seviyesi denen seviyenin üzerine çıkar. Bu terim genelde sokak seviyesi anlamında kullanılır. Bodrum katındaki veya kilerdeki odalar kısa süre içinde su altında kalarak büyük hasara neden olur.

Çözüm: Geri akış korumalı drenaj sistemi

Zemin süzgeçleri, çamaşır makineleri, evyeler, duşlar veya tuvaletler gibi geri akış seviyesinin altında olan drenaj sistemlerinin geri akışa karşı etkili bir şekilde korunmaları gerekir. Yer çekimli drenaj ile kanalizasyona giden atık suyun bir geri akış önleyici vana ile korunması gerekir. Eğer şehir kanalizasyonu binada bulunan drenaj noktasının üstünde ise atık suyun bir terfi istasyonu ile yukarı pompalanması gerekir.


Özel geri akış önleyici vanalar
mekanik veya motorlu geri akış önleyici klapeye sahiptir


Klasik geri akış önleyici vanalar
mekanik geri akış önleyici klapelere sahiptir

Yer altı kurulumu haznesindeki geri akış önleyici vanalar
geri akış önleyici vanayı bina dışına taşıyarak bodrum katında boş alan yaratır

 

Mühür / Baskı | Gizlilik Politikası
©1998-2017 KESSEL AG, Bahnhofstraße 31, 85101 Lenting, Germany